Kylmäpuristetusta kaakaosta valmistettu terveyssuklaa

Kaakaopapu on maailman antioksidanttipitoisin ruoka-aine. Kaakaossa on runsaasti ihmiselle tärkeitä mineraaleja kuten magnesiumia, rautaa, kromia, mangaania, sinkkiä, kuparia, C-vitamiinia sekä proteiinia. Asiantuntijat suosittavat syömään tummaa suklaata.

terveyssuklaa

Suklaissa on kuitenkin eroja. Lämpökäsittelyllä tuhotaan 70 - 80 prosenttia antioksidanteista tavallisessa suklaassa. Xocain tumma suklaa on tehty prosessoimattomasta, kylmäpuristetusta kaakaosta. Missään käsittelyprosessin vaiheessa suklaata ei kuumenneta yli 40 asteeseen. Raakasuklaahan on suklaata, jonka valmistamiseen on käytetty vain raaka-aineita, joita ei ole missään tuotannon vaiheessa kuunennettu yli 46 asteen.

Xocaissa korkea kaakaopitoisuus (min 70%) jää lopputuotteeseen. Xocain tummassa suklaassa ei ole maitoa, valkoista sokeria tai lisäaineita. Kaakao on tuotettu Afrikasta Norsunluurannikon perheomisteisilta pientiloilta.

Xocai (Sho - Saij) tulee Azteekien sanasta Xocolatl (kaksi ensimmäistä kirjainta ja kolme viimeisintä kirjainta tulevat sanasta Acai (marja Amazonin sademetsästä). Xocain suklaassa kylmäpuristettuun kaakaoon on lisätty jäädyttämällä kuivattua Acai-marjaa. Acai on maailman toiseksi antioksidanttipitoisin ruoka-aine.


Jos olet kiinnostunut kuulemaan enemmän XocaistaShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
buy xocai
buy xocai